NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/258/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 r. póz. 2147 i póz. 2260 z 2017 r. póz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/258/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 r. póz. 2147 i póz. 2260 z 2017 r. póz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595), uchwala się co następuje:


uchwała (416kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1130