Uchwała nr XXX/256/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulicNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. póz. 1440, póz. 1920, póz. 2255 i póz. 1948 oraz z 2017 r. póz. 191 i póz. 1089) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Żninie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/256/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 i póz. 2232) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. póz. 1440, póz. 1920, póz. 2255 i póz. 1948 oraz z 2017 r. póz. 191 i póz. 1089) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Żninie, uchwala się, co następuje:


uchwała (788kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 796