Uchwała nr XXX/254/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rokart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 póz. 1875 i póz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 póz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXX/254/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 póz. 1875 i póz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 póz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (14256kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2018, 14:19:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 829