NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/197/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 7 września 2005w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 665/2, 665/3 i 666 w Nowym Dąbiu.na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492/ i z 2005 r., Nr 113, poz. 954 oraz na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzadzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/

Uchwała nr XXVI/197/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 7 września 2005


w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 665/2, 665/3 i 666 w Nowym Dąbiu.

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r., Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492/ i z 2005 r., Nr 113, poz. 954 oraz na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzadzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/
uchwałą plik.doc (204kB) word
schemat plik1.doc (64kB) word
zał Nr 1 i 2 plik2.doc (123kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (27 października 2005, 13:05:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3778