Uchwała nr XXIX/250/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2017w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Na podstawie art. 6m ust. la, l b i 3 oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.LJ. z 2017 r. póz. 1289) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/250/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2017


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 6m ust. la, l b i 3 oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.LJ. z 2017 r. póz. 1289) uchwala się, co następuje:


uchwała (3131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 grudnia 2017, 12:47:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849