NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/249/17RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 6 grudnia 2017w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnikNa podstawie art. 6k ust. l i 3 w związku z art. 6i i art. 6j ust. 2a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., póz. 1289) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX/249/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 6 grudnia 2017


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. l i 3 w związku z art. 6i i art. 6j ust. 2a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., póz. 1289) uchwala się, co następuje:


uchwała (810kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 grudnia 2017, 12:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1324