NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/248/2017RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubostroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w LubostroniuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875) oraz art. 117 ust. l, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. póz. 60 i póz. 949) w związku z art. 88 ust. l i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. póz. 59 i póz. 949) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/248/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubostroniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubostroniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875) oraz art. 117 ust. l, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. póz. 60 i póz. 949) w związku z art. 88 ust. l i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. póz. 59 i póz. 949) uchwala się, co następuje:


uchwała (462kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (20 listopada 2017, 14:59:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1154