Uchwała nr XXVIII/242/2017RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 listopada 2017w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/242/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1892) uchwala się, co następuje:


uchwała (377kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (20 listopada 2017, 14:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490