NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/241/2017RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 listopada 2017w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. póz. 800), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. póz. 800), uchwala się, co następuje:


uchwała (848kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (20 listopada 2017, 14:28:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986