Uchwała nr XXVIII/240/2017RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. póz. 1875), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. póz. 800), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXVIII/240/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. póz. 1875), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. póz. 800), uchwala się, co następuje :


uchwała (565kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (20 listopada 2017, 14:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546