NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/196/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie zamknięcia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w ŁabiszynieNa podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446, 1579), uchwala się, conastępuje :

Uchwała nr XIX/196/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie zamknięcia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446, 1579), uchwala się, conastępuje :


uchwała (252kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:56:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1206