NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/185/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017-2024Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18ust.2pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 póz. 446, 1579), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/185/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18ust.2pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 póz. 446, 1579), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (5871kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:53:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235