NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/184/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 póz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938,1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r, póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195, 1257, 1454), Rada Miejska uchwala, co następuje :

Uchwała nr XIX/184/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 póz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938,1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r, póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195, 1257, 1454), Rada Miejska uchwala, co następuje :


uchwała (13700kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:48:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1286