NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/182/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 póz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911,1146,1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/182/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 póz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911,1146,1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. póz. 195 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (5557kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:26:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198