NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/187/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejski Zespół Oświaty w ŁabiszynieNa podstawie art. lOa pkt. l i art. l Ob ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) art.12 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. póz. 1870 i póz. 1984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/187/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejski Zespół Oświaty w Łabiszynie

Na podstawie art. lOa pkt. l i art. l Ob ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) art.12 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. póz. 1870 i póz. 1984) uchwala się, co następuje:


uchwała (444kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248