NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/189/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczychNa podstawie art. 18 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póz. 446 i póz. 1579) oraz na podstawie art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. póz. 191, póz. 298 i póz. 904) uchwala się co następuje :

Uchwała nr XIX/189/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póz. 446 i póz. 1579) oraz na podstawie art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. póz. 191, póz. 298 i póz. 904) uchwala się co następuje :


uchwała (388kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:11:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430