NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/190/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016uchylająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części sołectwa Nowe Dąbie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/190/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


uchylająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części sołectwa Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) uchwala się, co następuje:


uchwała (304kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128