Uchwała nr XIX/191/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wyręba, gmina ŁabiszynNa podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r. póz. 904, póz. 961, póz. 1250 i póz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/191/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wyręba, gmina Łabiszyn

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r. póz. 904, póz. 961, póz. 1250 i póz. 1579) uchwala się, co następuje:


uchwała (771kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:08:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819