NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/192/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. póz. 1774 i póz. 1777 oraz z 2016 r. póz. 65, póz. 1250, póz. 1271 i póz. 1579), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XIX/192/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. póz. 1774 i póz. 1777 oraz z 2016 r. póz. 65, póz. 1250, póz. 1271 i póz. 1579), uchwala się, co następuje :


uchwała (421kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:07:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264