NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/181/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. póz. 1817) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/181/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. póz. 1817) uchwala się, co następuje :


uchwała (2434kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 11:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1512