NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/180/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 617 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/180/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 617 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :


uchwała (371kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 11:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182