NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/179/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. l O ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 716 i póz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. póz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/179/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. l O ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 716 i póz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. póz. 779) uchwala się, co następuje:


uchwała (925kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 11:02:26)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (15 listopada 2016, 11:10:01)
Zmieniono: zmieniono plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1239