NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/178/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. póz. 613, póz. 699, póz. 978, póz. 1197, póz. 1269, póz. 1311, póz. 1649 i póz. 1923 oraz z 2016 r. póz. 195, póz. 615, póz. 846, póz. 1228 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/178/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. póz. 613, póz. 699, póz. 978, póz. 1197, póz. 1269, póz. 1311, póz. 1649 i póz. 1923 oraz z 2016 r. póz. 195, póz. 615, póz. 846, póz. 1228 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :


uchwała (286kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 10:59:50)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (15 listopada 2016, 11:08:21)
Zmieniono: zmieniono plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237