Uchwała nr XVIII/177/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 póz. 446 i póz. 1579) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 617 i póz. 1579), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. póz. 716 i póz. 1579) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 374 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/177/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 póz. 446 i póz. 1579) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 617 i póz. 1579), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. póz. 716 i póz. 1579) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 374 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :


uchwała (4564kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 10:55:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 907