Uchwała nr XVIII/176/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.Na podstawie art.18 ust. 2pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 716 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/176/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 716 i póz. 1579) uchwala się, co następuje :


uchwała (560kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 10:49:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616