NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/175/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 listopada 2016w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2016-2024Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2190, z 2016 r. póz. 195) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, póz. 1515, 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje :

Uchwała nr XVIII/175/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2190, z 2016 r. póz. 195) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, póz. 1515, 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje :


uchwała (2912kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 listopada 2016, 10:45:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851