NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/166/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 października 2016w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póz. 446) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 póz. 778, póz. 904, póz. 961 i póz. 1250)

Uchwała nr XVII/166/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 października 2016


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. póz. 446) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 póz. 778, póz. 904, póz. 961 i póz. 1250)


uchwała (449kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 października 2016, 14:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841