NULL string(0) ""

Uchwała nr XXV/193/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 20 czerwca 2005w sprawie : zmiany w podziale na stałe obwody głosowania na obszarze Gminy Łabiszyn.na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.,- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547, z 2004 r., Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 / w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r., - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r., Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r., Nr 25, poz. 219 / i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r., o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544, z 2002 r., Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r., Nr 25, poz. 219 /

Uchwała nr XXV/193/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 20 czerwca 2005


w sprawie : zmiany w podziale na stałe obwody głosowania na obszarze Gminy Łabiszyn.

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.,- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547, z 2004 r., Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 / w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r., - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. z 2001 r., Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r., Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r., Nr 25, poz. 219 / i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r., o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. z 2000 r., Nr 47, poz. 544, z 2002 r., Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r., Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r., Nr 25, poz. 219 /
uchwała plik.doc (44kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (11 lipca 2005, 14:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2326