Uchwała nr XXV/189/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 20 czerwca 2005w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łabiszyn.na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach / Dz. U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622, z 1997 r., Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r., Nr 22, poz. 272, z 2001 r., Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, z 2003 r., Nr 7, poz. 78, z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 / oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/

Uchwała nr XXV/189/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 20 czerwca 2005


w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 czerwca 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łabiszyn.

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu porządku i czystości w gminach / Dz. U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622, z 1997 r., Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r., Nr 22, poz. 272, z 2001 r., Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, z 2003 r., Nr 7, poz. 78, z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 / oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/
uchwała plik.doc (56kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (11 lipca 2005, 12:18:06)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (11 lipca 2005, 13:58:52)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1883