Uchwała nr XIV/115/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 18 maja 2016w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. póz. 195) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/115/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 18 maja 2016


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. póz. 446) oraz art. 271 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. póz. 195) uchwala się, co następuje:


uchwała (344kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (24 maja 2016, 12:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378