Uchwała nr XIII/108/2016RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 13 kwietnia 2016w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. póz. 238 i 532) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje :

Uchwała nr XIII/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 13 kwietnia 2016


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. póz. 238 i 532) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje :


uchwała (898kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (19 kwietnia 2016, 14:29:46)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (26 kwietnia 2016, 13:37:48)
Zmieniono: zmieniono plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356