NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/98/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. póz. 1 286 i póz. 1916) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/98/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. póz. 1 286 i póz. 1916) uchwala się, co następuje:


uchwała (2314kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:54:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1239