NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/97/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. póz. 1399 i póz. 1593 oraz z 2015 r. póz. 87, póz. 122 i póz. 1688) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/97/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. póz. 1399 i póz. 1593 oraz z 2015 r. póz. 87, póz. 122 i póz. 1688) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie, uchwala się, co następuje:


uchwała (1283kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:51:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1389