NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/96/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2016 rokNa podstawie art. 18a ust. 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz § 28 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XI1I/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/96/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2016 rok

Na podstawie art. 18a ust. 4, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz § 28 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XI1I/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901), uchwala się, co następuje:


uchwała (973kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:42:56)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:47:49)
Zmieniono: zmieniono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1299