NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/94/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2016 rokNa podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 8 ust. 3 pkt. 9 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr X1I1/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/94/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2016 rok

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 8 ust. 3 pkt. 9 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr X1I1/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:


uchwała (1099kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243