NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/93/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2015 rok.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. póz. 1515) oraz § 28 ust. 4 pkt l Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/93/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie za 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. póz. 1515) oraz § 28 ust. 4 pkt l Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje:


uchwała (1103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1387