NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/90/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. póz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 oraz 1877, z 2015 r. póz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078, Nr 226, póz. 1475 i Nr 238, póz. 1578, z 2011 r. Nr 171, póz. 1016, Nr 178, póz. 1061 i NM97, póz. 1170, z 2012 r póz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. póz. 1457) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/90/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. póz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 oraz 1877, z 2015 r. póz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078, Nr 226, póz. 1475 i Nr 238, póz. 1578, z 2011 r. Nr 171, póz. 1016, Nr 178, póz. 1061 i NM97, póz. 1170, z 2012 r póz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. póz. 1457) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (19735kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310