NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/89/2015RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku.Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, póz. 938 i póz. 1646, z 2014 r. póz. 379, póz. 911, póz. 1146, póz. 1626 i póz. 1877 oraz z 2015 r. póz. 238, póz. 532, póz. 1117,póz. 1130, póz. 1190, póz. 1358, póz. 1513, póz. 1854 i póz. 2150,) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 roku.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, póz. 938 i póz. 1646, z 2014 r. póz. 379, póz. 911, póz. 1146, póz. 1626 i póz. 1877 oraz z 2015 r. póz. 238, póz. 532, póz. 1117,póz. 1130, póz. 1190, póz. 1358, póz. 1513, póz. 1854 i póz. 2150,) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515), uchwala się, co następuje:


uchwała (655kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1282