NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/87/2015RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. póz. 238 i 532) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/87/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911,1146,1426 i 1877, z 2015 r. póz. 238 i 532) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (6490kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:04:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247