Uchwała nr XXIV/177/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 27 kwietnia 2005w sprawie : zgłoszenia Pana Andrzeja Tatkowskiego kandydata do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.15 ust. 3, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm./ w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r., w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej / Dz. U. Nr 130, poz. 1396 /

Uchwała nr XXIV/177/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 kwietnia 2005


w sprawie : zgłoszenia Pana Andrzeja Tatkowskiego kandydata do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art.15 ust. 3, ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych / Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm./ w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r., w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej / Dz. U. Nr 130, poz. 1396 /uchwała plik.doc (36kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (19 maja 2005, 09:51:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2030