NULL string(0) ""

Uchwała nr X/85/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na lata 2015-2020Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2015r., póz. 1515) oraz art. 17 ust. l pkt l ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., póz. 163, póz. 693, póz. 1058, póz. 1240 i póz. 1310 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/85/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2015r., póz. 1515) oraz art. 17 ust. l pkt l ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., póz. 163, póz. 693, póz. 1058, póz. 1240 i póz. 1310 ) uchwala się, co następuje:


uchwała (311kB) pdf

Strategia (1684kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 15:12:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1276