NULL string(0) ""

Uchwała nr X/84/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w ŁabiszynieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 15 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz. 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/84/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie utraty mocy uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 15 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz. 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283), uchwala się, co następuje:


uchwała (291kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 15:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250