NULL string(0) ""

Uchwała nr X/83/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 póz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 1381, z 2014 r. póz. 40 oraz 2015 r. póz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 465 oraz z 2015 r. póz. 1045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/83/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 póz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 1381, z 2014 r. póz. 40 oraz 2015 r. póz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 465 oraz z 2015 r. póz. 1045) uchwala się, co następuje:


uchwała (19141kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 15:02:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1776