NULL string(0) ""

Uchwała nr X/82/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. l O ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz. 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. póz. 735), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/82/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. l O ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz. 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. póz. 735), uchwala się, co następuje:


uchwała (883kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 14:46:55)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 14:50:48)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1716