NULL string(0) ""

Uchwała nr X/81/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 1381, z 2014 r. póz. 40 oraz z 2015 póz. 1045) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr X/81/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 1381, z 2014 r. póz. 40 oraz z 2015 póz. 1045) uchwala się, co następuje :


uchwała (335kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 14:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1337