NULL string(0) ""

Uchwała nr X/79/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 6m i art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. póz. 1399, póz. 1593 oraz z 2015 r. póz. 87, póz. 122 i póz. 1688) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/79/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. póz. 1399, póz. 1593 oraz z 2015 r. póz. 87, póz. 122 i póz. 1688) uchwala się, co następuje:


uchwała (3240kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 14:24:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1252