NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/175/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 30 marca 2005w sprawie : ustalenia dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych/ Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami/

Uchwała nr XXIII/175/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 marca 2005


w sprawie : ustalenia dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych/ Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami/uchwała plik.doc (48kB) word
zał. Nr 1 do uchwały plik1.doc (30kB) word
zał. Nr 2 do uchwały plik2.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (11 kwietnia 2005, 12:01:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1435