NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/161/05Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 31 stycznia 2005w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury.na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z 2002 r., Nr 41, poz. 364, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 i z 2004 r., Nr 11, poz. 96 i Nr 261 poz. 2598 /

Uchwała nr XXI/161/05
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 31 stycznia 2005


w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury.

na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, z 2002 r., Nr 41, poz. 364, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 i z 2004 r., Nr 11, poz. 96 i Nr 261 poz. 2598 /uchwała plik.doc (49kB) word
statut plik1.doc (85kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (3 marca 2005, 07:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248