NULL string(0) ""

Uchwała nr III/32/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2014w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rokart.4l ust.2 iart.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 póz. 1356, z2013r. póz. 1563 oraz z2014r. póz. 1188 i póz. 822), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/32/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

art.4l ust.2 iart.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 póz. 1356, z2013r. póz. 1563 oraz z2014r. póz. 1188 i póz. 822), uchwala się, co następuje:


uchwała (424kB) pdf

program (8779kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2015, 15:24:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1070