NULL string(0) ""

Uchwała nr III/31/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2015 rokart 18a ust. 4, 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz § 28 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwalą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/31/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2015 rok

art 18a ust. 4, 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz § 28 ust. l pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwalą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901), uchwala się, co następuje:


uchwała (635kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2015, 15:15:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1285